Krijg je een vergoeding voor podotherapie? Dit is afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en de aanvullende polis. Bij twijfel of vragen over de vergoedingen adviseren wij om eerst contact op te nemen met ons en dan jouw zorgverzekeraar.

Let op!

Je bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van de nota’s bij de zorgverzekeraar. Wij zijn bij iedere verzekering aangesloten, m.u.v. de diabetes ketenzorg.  Hierdoor staan wij soms niet in de lijst van gecontracteerde podotherapie praktijken. Echter heeft u volledig recht op vergoeding. Mocht een verzekering je onjuist voorlichten, horen wij dit graag!

Vergoedingenoverzicht

De vergoedingen voor (sport)podotherapie kun je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
Klik hier voor dit overzicht.

Afspraak plannen