Betalingsvoorwaarden

Wij sturen u persoonlijk de factuur met de totale behandelkosten. U dient de factuur zelfstandig te declareren bij uw zorgverzekeraar. Restitutie vindt plaats op basis van uw aanvullende verzekering.

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de behandelkosten. Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal Feet Support de inning van de behandelkosten uitbesteden aan het Centraal Medisch Incasso Bureau (CMIB). Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen op de patiënt worden verhaald.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van CMIB.

Afspraak plannen