Uitbreiding van basisverzekerde zorg

Sinds dit jaar is de basiszorgverzekering uitgebreid met een module genaamd “Preventie Voetulcera”. Eerder was het zo dat om in aanmerking te komen voor een vergoeding dat je een verhoogd risico moest hebben op het krijgen van wonden aan de voeten (ulcera) en dient jouw medisch pedicure een samenwerkingsovereenkomst met ons te hebben.

De nieuwe module richt zich op mensen met andere aandoeningen die een verhoogd risico op ulcera geven, zodat deze ook in aanmerking komen voor dezelfde preventieve voetzorg als mensen met diabetes mellitus.

De doelen blijven hetzelfde, namelijk het voorkomen van ulcera, amputaties, (langdurige) ziekenhuisopnames en overlijden. Met als overstijgende doelen een toename in kwaliteit van leven, gezonde levensjaren en de mogelijkheid om te participeren in de maatschappij. 2023 is hierbij een overgang jaar voor een zorgvuldige implementatie.

Wat is nu anders?

De module uit 2019 richtte zich enkel op mensen met diabetes mellitus. De Preventie Voetulcera 2023 is gericht op alle circa 40 aandoeningen die een verhoogd risico op ulcera en amputaties kunnen veroorzaken.

Wat hetzelfde blijft, is dat niet de aandoening leidend is voor basisverzekerde voetzorg, maar het aanwezige risico op het krijgen van ulcera en amputaties. Het risico op het krijgen van krijgt een generieke risicoclassificatie, waar de diabetes mellitus een Sims classificatie krijgt.

Feet Support update gecontracteerde zorg (basisverzekering)

Tot op heden hadden wij bewust geen gecontracteerde zorg m.b.t. de diabetes ketenzorg afsloten. Wij kozen er bewust voor om ons op andere doelgroepen te specialiseren. Er is nog veel onduidelijk over de zorgmodule en wat dit precies betekent voor ons als podotherapeut. In 2023 gaan wij bepalen of wij ons gaan aansluiten bij de zorgmodule “Preventie Diabetische Voetulcera” en zorgmodule “Preventie Voetulcera”.

Diabetes ketenzorg houdt in dat iedere diabetespatiënt een zorgprofiel nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van voetzorg (uit de basisverzekering). Dit wordt door een screening in kaart gebracht.

Onder voetzorg verstaan we de voetbehandelingen voor o.a. het weghalen van eelt, het knippen van nagels om voetulcera en amputaties te voorkomen. Een zooltherapie en algehele consultaties worden vergoed uit de aanvullende verzekering (“niet gecontracteerde zorg”).

Om in aanmerking te komen voor deze screening moet u een verwijzing hebben van de huisarts. Voor deze screening kun u terecht bij collega praktijk Hallux Podotherapie snijder. Voor de “normale podotherapie” kunt u uiteraard bij ons terecht. Dus ook als diabeet bent en/of u een verhoogd risico heeft op wonden!

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Alle “normale“ podotherapeutisch zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij voldoen dan ook volledig aan de voorwaarden om hier gebruik van te maken. Kortom; alle podotherapeutische zorg (zooltherapie, consulten, voetbehandeling) wordt vanuit de verzekering vergoed afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en de aanvullende polis. Dus ook als je een diabetes of reumapatiënt bent met een risico voet, kun je gewoon bij ons terecht voor bijvoorbeeld een zooltherapie.

Onjuiste voorlichting vanuit de verzekeraar!

Aangezien wij (nog) niet aan de gecontracteerde ketenzorg zijn aangesloten, staan wij soms niet in de lijst van gecontracteerde podotherapie praktijken. Dit heeft alleen betrekking op de basiszorg (Diabetes Ketenzorg en Preventie Voetulcura) zoals bovenstaand beschreven. Echter, u heeft volledig recht op een vergoeding. Zie hiervoor: https://www.podotherapie.nl/vergoedingen/

Mocht een verzekering je onjuist voorlichten, horen wij dit graag!